Αναστολή Μουσικού Διδασκαλείου Μέρωνα 2020 - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ!